Новини > 14.11.2012
14.11.2012 - 24.03.2010 г. - СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2008
За да удостовери съответствието на своите продукти съгласно Наредба № 1 и приложимите стандарти за условията и реда за безопасността на площадките за игра фирма „Козирог - Д” ООД предприе следните стъпки: 1.Всяко едно съоръжение премина през изпитване съгласно изискванията на стандартите БДС EN 1176, за което получихме Сертификати въз основа на Протоколи от изпитване, че съоръженията отговарят на изискванията за безопасност. Протоколите от изпитване и сертификатите са издадени от трета независима страна „Център за изпитване и европейска сертификация”, който е Нотифициран орган, обявен в официалния бюлетин на Европейската комисия с идентификационен номер 1871. Лабораторията, която извърши изпитванията (ЛИМСУ) е акредитирана в съответствие с EN ISO/IEC 17025. Притежава сертификат за акредитация. 2. След успешно завършил сертификационен одит от страна на „ЦИЕС” ЕООД, наблюдаван от ИА „БСА”, фирмата получи сертификат, потвърждаващ, че внедрената система по качество с обхват: производство и монтаж на съоръжения за площадки за игра и градинско и парково оборудване действа в съответствие с изискванията на стандарта: ISO 9001:2008.
За нас | Маси | Бетонови изделия | Фонтанки и чешми | Парково оборудване | Серия Solo Play 0-3 | Осветителни тела | Футбол и хандбал | Галерия | Новини | Контакти
Всички права запазени © Козирог 1999 - 2018 Изработено от Делта НИВ