Новини > 10.10.2013
10.10.2013 - “Достъпен свят за нашите деца”
Завърши проект на община Хасково “Достъпен свят за нашите деца”. Той се намира зад училище "Свети Кирил и Методий.
Проектът на общината, е на стойност 1 199 450 лева. Финансирането се реализира от Министерството на труда и социалната политика със заем от Световната банка. Центърът ще предоставя различни услуги на деца в риск и техните семейства. Според заложените критерии при подбор това ще са деца, отглеждани в институции, на безработни родители, от уязвими етнически групи, такива без личен лекар или за които не се полагат достатъчно грижи и др.
Целта е да се осигури нормална семейна среда за децата, адекватен достъп до образование и здравеопазване, защита от насилие и право на личностна реализация. Родителите ще бъдат подкрепяни в грижите малките деца, ще се консултират относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н.
Очаква се проектът да обхване 2 485 деца и семейства и да осигури заетост на 25 лица - работници, психолози, педагози, медицински специалисти, медиатори от рисковите групи и др.
Центърът се помещава в сграда със застроена площ от 525,8 кв.м. Има зали за работа с деца 0 до 3 и от 3 до 6 години, здравен кабинет, манипулационна за леки медицински процедури, кинезитерапевтичен кабинет, логопедичен кабинет и др. Предвидена е детска площадка на открито, а в двора са обособени два къта за игра, пясъчници за деца с увреждания, занимателни панели и др. Има тераса и рампа за инвалиди.

За нас | Футбол и хандбал | Серия Climbo | Спортни съоръжения | Пясъчници и сенници | Въжени съоръжения | Паркови Пейки | Тренажори | Галерия | Новини | Контакти
Всички права запазени © Козирог 1999 - 2019 Изработено от Делта НИВ