Новини > 23.09.2013
23.09.2013 - Откриват парк за краткотраен отдих край Гоце Делчев
Изграждане на спортни и детски площадки, атракционно стрелбище за популярната в последно време игра пейнтбол и каране на водни колела са част от нещата, включени в изграждащият се парк за краткотраен отдих на водоемите край Гоце Делчев. Текат последните дейности по изпълнението на проект „Управление на влажните местообитания чрез повишаване осведомеността на посетителите в защитените зони“. Изпълнителите на обществената поръчка ,обещават новата придобивка за неврокопчани да бъде открита официално преди края на септември. Целта на проекта е да се запознаят подрастващите и техните родители с дивата флора и фауна на местността „Сушица“, на която се реализира проекта, да се внуши любов към природата и необходимостта от нейното опазване. За целта в специална зала ще бъдат експонирани информационни табла, от които посетителите ще могат да се информират за природните особености на местността. Проектът се реализира по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г., „Инвестираме в бъдещето“. Проектът се осъществява в партньорство между община Гоце Делчев и община Делта, Република Гърция.
За нас | Серия Climbo | Трибуни | Бетонови изделия | Въртележки | Интерактивни игри | Фонтанки и чешми | Серия JUMBO 3-12 | Галерия | Новини | Контакти
Всички права запазени © Козирог 1999 - 2019 Изработено от Делта НИВ