Новини > 14.11.2012
14.11.2012 - 20.05.2009 г. - ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В гр. ВАРНА
В началото на лятото на 2009 г.фирма „Козирог—Д” ООД откри детска площадка в Градина „Понеделничен пазар” - гр. Варна. Собственикът на площадката „Хидрострой” АД гр.Варна възложи на акредитиран орган за контрол от вид „А” - „Булгарконтрола” АД да извърши следмонтажна инспекция на новоизградената детска площадка на открито за съответствие на изпълнението й с изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г . на МРРБ, МВР и Държавна агенция за защита на детето, както и инспекция за безопасността на съоръженията и настилката в употреба, монтирани на площадката за игра съгласно изискванията на EN 1176-2008 и EN 1177-2008. При инспекцията се констатира, че са спазени всички изисквания. В заключение беше представен подробен доклад, който описва съответсвието на новоизградената площадка с описаните по горе изисквания. Забавлявайте се на воля деца ! Екипът на „Козирог—Д” ООД Ви пожелава весело изкарване на детската площадка!
За нас | Кошчета | Трибуни | Тренажори | Бетонови изделия | Баскетбол | Серия Castle | Пясъчници и сенници | Галерия | Новини | Контакти
Всички права запазени © Козирог 1999 - 2019 Изработено от Делта НИВ