Новини > 15.11.2012
15.11.2012 - 30.07.2012 г. - ПЪРВОМАЙ С ОБНОВЕНА ГРАДСКА СРЕДА ЗА 4 млн. лв.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова откри обновената градска среда на Първомай.
Проектът "Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението" по оперативна програма "Регионално развитие" е на стойност 4 млн. лв.
Инвестицията включва рехабилитация на 16 улици и внедряване на енергоспестяващо улично осветление.
Проектът обхваща още реконструкция на тротоари и велоалеи, модернизация на спортни площадки, озеленяване и създаване на кът за отдих.
Първомай е една от най-активните малки общини в страната, които реализират няколко проекта по ОПРР: за градската среда, като този, който открихме, образователната инфраструктура и в областта на превенцията против наводненията, каза министър Павлова.
За нас | Серия Climbo | Детски съоръжения | Серия JUMBO 3-12 | Баскетбол | Осветителни тела | Въртележки | Фитнес уреди на открито | Галерия | Новини | Контакти
Всички права запазени © Козирог 1999 - 2018 Изработено от Делта НИВ