Новини > 15.11.2012
15.11.2012 - 02.06.2011 г. - КМЕТЪТ КАЗАНДЖИЕВ ОТКРИ ДВЕ НОВИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ
Първите посетители на детските площадки бяха децата от ЦДГ „1-ви юни”. Кметът ги поздрави с техния празник, раздаде им балони и лакомства, а те му благодариха с песни и стихчета, съобщиха от Община Ловеч. Любимо място на жителите на гр. Ловеч от години е Парк „Баш Бунар”. Той се е превърнал в емблема за града и любима дестинация за неговите гости. Естествено продължение на пешеходната зона на Централната градска част, Паркът е изключително привлекателен и поради богатата растителност и красивите меандри на реката, около която е разположен. Местоположението за разполагане на детски площадки е определено по проект за благоустрояване на градския парк. Сред алейната мрежа е направен изборът за разполагане на два броя детски площадки с монтаж на необходимите единични и комбинирани детски съоръжения: детска площадка- На северния остров са изградени съоръжения на детска площадка за възрастова група деца от 3 до 12 години; - На южния остров са изградени съоръжения на детска площадка за възрастова група деца до 3 години. При изграждането са спазени изискванията на Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра. Доставени и монтирани са съоръжения за игра, като половината от тях са приспособени за ползването им от деца с увреждания. На площадката за възрастова група от 3 до 12 години са монтирани следните съоръжения: пясъчник за игра; комбинирано детско съоръжение, предлагащо като компоненти игри за катерене, пързаляне, равновесие, общуване, експериментиране и колективни игри; комбинирано детско съоръжение, предлагащо като компоненти игри за катерене, пързаляне, равновесие, общуване, експериментиране и колективни игри, като съоръжението е пригодено за деца с увреждания; клатушка; въртележка; баскетболен кош; беседка, информационно табло, кошчета за отпадъци и пейки. детска площадка На площадката за възрастова група до 3 години са монтирани следните съоръжения: пясъчник за игра; комбинирано детско съоръжение, предлагащо като компоненти игри за катерене, пързаляне, равновесие, общуване и равновесие. Съоръжението е пригодено за деца с увреждания; комбинирано детско съоръжение, предлагащо като компоненти игри за катерене, пързаляне, равновесие, общуване, експериментиране и колективни игри, като съоръжението е пригодено за деца с уврeждания; клатушка; въртележка; баскетболен кош; беседка, информационно табло, кошчета за отпадъци и пейки. Настилките на площадките са решени с ударопоглъщащи настилки от синтетични материали с дебелина 4 см. Обособени са тревните площи, рампи за подход на деца с увреждания. Проектанти на детските площадки са: арх. Сергей Денчев, арх. Емилия Христова и инж. Николай Цанов. Изпълнител на СМР: фирма „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, гр.София. За нас, жителите на град Ловеч, остава сериозната отговорност по съхранението на новите детски площадки и съоръжения, за да се превърнат те в любимо място за игра и почивка не само на децата на град Ловеч, а и на техните родители. Защото най – добрата инвестиция и най-ценен капитал - това са НАШИТЕ деца!
За нас | Стойки за велосипеди | Сфери и кубове | Тренажори | Ограничители | Информационни табели | Въртележки | Паркови Пейки | Галерия | Новини | Контакти
Всички права запазени © Козирог 1999 - 2019 Изработено от Делта НИВ